O NÁS

POLSKO

Dobkow

Dobkow je malá obec v jihozápadní části Polska pod správou města Świerzawa a okresu Złotoryja, nachází se asi 100 km jižně od Vratislavi (v Kačavských horách) a asi 40 km severně od pohoří Krkonoše. Leží na řece Bukownica v nadmořské výšce 230-295 m.n.m.
Populaci tvoří směsice imigrantů, kteří přišli po válce z Ukrajiny a východní a střední části Polska

 Krátce z historie:

Obec je stará více než 800 let. První písemná informace o Dobkowě pochází z roku 1203, pod latinským názvem Villa Helmerici - podle svého prvního lokátora - Helmericha.

Do roku 1810 patřila vesnice Lubiazskému klášteru. Toto vlastnictví bylo důvodem, proč v Dobkowě nikdy nenastala reformace. Byla to jedna z mála čistě katolických vesnic ve Slezsku. To, že majitelem obce byl klášter, byl také důvod, proč vesnice nikdy neměla palác jako mnoho dalších vesnic v okolí.
Druhá světová válka nezpůsobila ve vesnici škodu. I bezprostředně po válce žili polští osadníci a němečtí obyvatelé v klidné harmonii až do července 1946, kdy byli všichni Němci (s výjimkou jedné ženy, která si provdala za polského vojáka a zůstali) deportováni do západního a východního Německa.

Hlavní výzvy:

Hlavní výzvy se týkají zaměstnání a zlepšení samostatné správy obce. Také investice do věrných elektráren a chovu norků, které sem přinesli externí podnikatelé, způsobily nepokoje mezi vesničany a bylo od nich odstoupeno.


O organizaci:

V roce 2002 bylo založeno skupinou lidí z vesnice Sdružení Dobków. Hlavním důvodem jeho vzniku byla snaha podnítit malé a i větší iniciativy v obci, jako je vodovod a udržování historie vesnice a oživovat zapomenuté tradice. Členové sdružení pracují na zlepšení kvality života a udržitelného rozvoje obce. Mladí lidé pracují se staršími, společně se učí fotografovat, filmovat, pořádají výstavy, Kačavské umělecké dílny.

Dosud uspořádané hlavní projekty:

Ekomuzeum - založeno v roce 2005. Není to ani budova, ani organizace, je to "živé muzeum". To je několik míst v obci, kde je možnost setkat se s místními zemědělci a místními řemeslníky "tváří v tvář". Domníváme se, že je to nejlepší způsob, jak se dozvědět, jak někteří lidé ve vesnici pracují.
Stezka za kaplemi - založená v roce 2010. Je výsledkem spolupráce mezi sdružením a komunitou. Sdružení vymyslelo a vytvořilo obsah stezky. Společenství obnovilo několik kaplí a vyznačilo trasu.

Pohádkové zastávky autobusů - děti s dospělými ve vesnici vymalovaly tři autobusové zastávky a poté se zúčastnily dvou vzdělávacích zájezdů, 2009.

Project Yoga - koupili jsme si vybavení pro kurzy jógy. Projekt měl povzbudit zejména seniory v obci, aby aktivním způsobem trávili volný čas, 2011.

Výhledové místo nad vesnicí, 2011. Tři desetiletí vulkanismu: vzdělávací informační panel umístěný na krásném místě, 2010. Výstava fotografií během Festivalu Kačavských výtvarných dílen, 2011. Fotografie byly shromážděny mládeží od starých lidí, kteří přišli do Dobkówa po druhé světové válce, aby zde začali nový život.

Místní památky:
Kaple
Kostel Sv. Jiljí
Památník sv. Jana Nepomuckého
Zříceniny starého panství
Všechny domy v obci jsou svým způsobem památky, protože jsou staré a po stovky let se příliš nezměnily, stejně jako kamenné mosty na řece. Za památku by se dal považovat také pozoruhodně zachovalý systém osídlení.
Všichni řemeslníci, majitelé ubytovacích zařízení a včelaři v obci spolu vytvářejí místní turistický produkt - Ekomuzeum řemesla v Dobkowě. Hosté se mohou účastnit keramických workshopů, výroby papírových květin, broušení achátů a nakoupit si místní produkty jako je med, keramika, domácí jídlo atd.
Místní produkty: ručně vyráběná a malovaná keramika, med a včelí výrobky, domácí zavařované okurky, džemy a džusy, papírové květiny atd.

Tradice:
Letní dožíňky - konají se každý rok koncem srpna.
Festival Kačavských výtvarných dílen - každoročně probíhá během festivalu Dožínek .Je to příležitost, aby se představili místní řemeslníci se svými řemesly: keramika, výšivky, háčkování, kamenná mozaika, výroba květin z papíru, dřevo, malba, kresba, glazování..
Pouť na svátek Božího těla (Corpus Christi)- koná se každý rok v ulicích obce Pouť sv. Jiljí

GALICIA

Fontao

Poboado Fontao Mineiro je malá vesnice s 200 obyvateli nacházející se v blízkosti jiných malých obcí s podobnými charakteristikami. Patří pod správu města Vila de Cruces. Nachází se 45 km od Santiaga de Compostela, hlavního města Galicie a 150 km od Portugalska, s nímž sdílí tradice. Máme dva úřední jazyky, galicijštinu a španělštinu, ale denně komunikujeme v galicijštině. 

Krátce z historie

Fontao je hornické městečko, jehož dějiny sahají až do starověku. Je spojováno s bájnými ostrovy Casitérides z řecké a fénické mytologie, některými autory umísťovanými do Galicie. Toto dlouhé nestabilní období je charakterizováno časy prosperity a aktivity střídanými s obdobími útlumu. Až koncem 19. a počátkem 20. stol. Zde dochází k novému rozvoji díky těžbě železa a později wolframu, materiálu používaného na výrobu zbraní. Ve třicátých letech 20.stol. byla německá poptávka po wolframu tak intenzivní, že cena kovu vzrostla a zvýšila se také těžba. Nastává období velkého rozkvětu Fontaa, kdy je zde díky dolům hodně práce, peněz i zábavy ... přes špatné pracovní podmínky. Po válce význam wolframu upadá, už není potřebný ... ovšem korejská válka přináší naději na novou éru rozkvětu... Dodnes se zachovaly stavby a bytovky vystavěné s nadějí na obnovení těžby. Nebyly však využívány, protože se očekávání těžby nesplnila. Dnes je to 40 let od ukončení těžby a mnohé stavby zchátraly, protože zůstaly prázdné. Až konečně v roce 2004 se sem vrátil život ...

Hornické městečko Fontao bylo postaveno v letech 1955 až 1958. Brzy však byly domky opuštěny v důsledku ekonomického úpadku těžby. O 40 let později byly zrekonstruovány Institutem pro bydlení a Galicii a nabídnuty k pronájmu. V lednu 2005 se sem nastěhovalo 79 rodin. V posledních letech tento počet ještě vzrostl.


Nedostačující veřejná doprava, nutnost využívat vlastní vozidlo, vysoké ekonomické a environmentální náklady
Potřebujeme větší investice naší obce
Problémy se sociální integrací, městečko je tvořeno veřejným bydlením, lidmi žijícími ve velmi odlišných socioekonomických podmínkách a je zde obtížný vztah mezi lidmi, kteří zde žili po generace a nově příchozími
1 kino
1 obnovené hornické městečko
Rekreační zóna
Pamětníci zlatých časů Fontaa
1 opuštěný důl a 1 hornické muzeum 
Sousedské sdružení Mines Brea vzniklo v hornickém městečku Fontao v roce 2005 a sdružuje 50 rodin z celkových 79, které se zde usadily, aby městečko znovu ožilo.
Romería Minas da Brea Oslavuje se každý rok 6. prosince
San Xoan (tradiční festival na oslavu letního slunovratu 6/24, svatý Jan)
Školení po celý rokČlenové sdružení:
Učitelé, trenéři, lidé zajímající se o historii, tesaři, matky, ženy v domácnosti ...
Pokračovat v dosavadní činnosti a doplnit archiv ústní historie pro hornické muzeum a vytvoření ekologických zahrad, které budou sloužit ke vzdělávání pro místní farmáře

Hlavní výzvy

Místní dědictví

1 kaple

O organizaci

Naším hlavním cílem je snaha vyřešit logistické problémy, které vznikly, ale hlavně přispět ke společenské integraci prostřednictvím školení a také co nejvíce obnovit historickou paměť našeho prostředí.

Hlavní aktivity, které jsme dosud uspořádali:

Plánujeme ..

Pokračovat v dosavadní činnosti a doplnit archiv ústní historie pro hornické muzeum a vytvoření ekologických zahrad, které budou sloužit ke vzdělávání pro místní farmáře 

ČESKÁ REPUBLIKA

Veselá

Vesela je malá česká vesnička (589 osob), která se nachází v těsném sousedství Českého ráje (https://www.cesky-raj.info/en/). Je pod správou města Mnichova Hradiště. Nachází se 60 km od Prahy a 40 km od Liberce. Je to poměrně blízko polské hranice: 70 km.

Krátce z historie:

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1345.
Mnoho rodin v obci žije po celé generace, což znamená, že pamatují období Rakouska-Uherska, komunismus, přechod na demokracii v roce 1989, rozdělení Československa, okamžik vstupu do Evropské unie.

Nejdůležitější výzvy
Každý den projíždí vesnicí mnoho kamionů (hlavně kvůli továrnám v okolí), problém: hluk + jejich rychlost
Obec je místní částí většího města a to přináší dlouhodobě nízký zájem a podporu naší oblasti.
• Nedostatek prostoru pro společná setkávání

O organizaci
2.01.2012 bylo skupinou obyvatel z Veselé založeno a oficiálně zaregistrováno sdružení Veselá Vesnice o.s.. Hlavními důvody pro jeho založení bylo podporovat a stimulovat iniciativy obyvatel, vytvářet prostor, ve kterém lidé z vesnice mohou pracovat společně a oživit zapomenuté tradice (pouť, karneval).

Hlavní aktivity, které jsme dosud uspořádali:
Veselská pouť - festival humoru (festival obce po 31 letech přestávky)
Veselá vařečka (soutěž ve vaření)
Happy Veselá, šťastný Dobkow - projekt spojující naši festival a festival organizovaný v Dobkowě
Obnovení velikonočních tradic
Mezinárodní setkání mládeže
2 divadelní představení

Členové sdružení: učitelé, školitelé, zájemci o historii, tesaři, matky,
Místní památky:

3 sochy (socha sv. Floriána)
kaple sv. Petra a Pavla
Některé krásné domy
nedaleko chráněná krajinná oblast Český ráj 
Mnoho zajímavých příběhů

Tradice
Únor - tradiční masopust - tradice byla obnovena poprvé po mnoha letech v únoru 2013
30. dubna - pálení čarodějnic
1. května - den lásky;)
Červen - Veselská pouť - festival humoru - koná se ve stejném termínu jako tradiční pouť na uctění sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcena místní kaple. Příští rok jej plánujeme uspořádat znovu.